Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 9 czerwca 2022 r. w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych (ul. Wodna 15, Katowice) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Zapisy odbywają się na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (ul. Francuska 16, 40-027 Katowice)

https://www.izbapiel.katowice.pl/