Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 8 września 2022 r. w Collegium Maius, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  (ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
ul. Czechowska 3a; 20-072 Lublin, tel.: 81 536 67 67 e-mail: info@oipip.lublin.pl