Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 8 czerwca 2022 r. w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University (ul. Zielona 27C (wjazd od ul. Grunwaldzkiej), 33-300 Nowy Sącz) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt bezpośrednio z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Zapisy przyjmowane są mailowo na adres e-mail: noipip@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 18 443 78 83

Zapisy rozpoczynają się 5 maja 2022 do wyczerpania miejsc.