Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 14 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19, Płock) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt bezpośrednio z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego (Plac Dąbrowskiego 1; tel. : +48 24 264 48 33).

Zapisy przyjmowane są mailowo na adres e-mail: biuro@oipip.org.pl

ZAPISY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ DNIA 10 MAJA 2022 R. DO WYCZERPANIA MIEJSC.