Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 23 marca 2022 r. o godz. 9:00 w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek dotyczących wydarzenia pytań zachęcamy do kontaktu z Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położonych pod numerem telefonu: +48 22 826 84 77 (wew. 1) lub on-line na adres e-mail: woipip@woipip.pl

Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie rejestracja została już zamknięta.