Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 27 września 2022 r. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku (ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,
ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel.: 85 747 00 16 w. 32, tel/fax 85 744 11 09