Zapraszamy do rejestracji na jednodniową konferencję naukowo-szkoleniową „Postępowanie z raną przewlekłą”!

Konferencja rozpocznie się 29 września 2022 r. w Sali Orchidea (ul. Garwolińska 103, Siedlce) o godzinie 09:00 (recepcja konferencyjna czynna od godziny 08:00). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnictwo w konferencji obejmuje:

  • udział we wszystkich wykładach
  • wstęp na wystawę firm
  • przerwę kawową z poczęstunkiem dla uczestników

Po konferencji każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt bezpośrednio z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach.

Zapisy przyjmowane są mailowo na adres e-mail: biuro@oipip.siedlce.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 502 052 417