Wiodące tematy

Wiodące tematy sesji i warsztatów:

  • Problematyka leczenia ran o różnej etiologii – owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa
  • Ogólne i miejscowe postępowanie z raną przewlekłą
  • Antyseptyka i opatrunki
  • Mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej
  • Leczenie podciśnieniem – terapia NPWT
  • Kompresjoterapia