O cyklu

Postępowanie z raną przewlekłą to cykl 1-dniowych konferencji naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek. Każda z konferencji gromadzi średnio 180-400 osób zainteresowanych rozwojem i pogłębianiem wiedzy w dziedzinie opieki nad raną. Wydarzenia organizowane są w różnych miastach w całej Polsce pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Opiekunem naukowym cyklu, który czuwa nad wysokim poziomem merytorycznym spotkań jest ekspert w dziedzinie leczenia ran z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski. Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo naukowe Evereth Publishing oraz Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencje z cyklu Postępowanie z raną przewlekłą z roku na rok cieszą się w środowisku pielęgniarskim coraz większą popularnością. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2014 r. w  Zamościu. Podczas szkoleń pielęgniarki i pielęgniarze uczestniczą w ciekawych wykładach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów, m.in. pielęgniarkę mgr Annę Mirosz, członka Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Uczestnicy konferencji mają też możliwość zapoznania się z najnowszymi metodami leczenia ran i opieki nad raną dzięki obecności wystawców prezentujących nowoczesne rozwiązania. 

Za udział w wydarzeniu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wraz z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

W naszych konferencjach wzięły udział tysiące pielęgniarek:

Łączna liczba przeszkolonych:
1697
Miejscowości:
12
Województw:
7

Łączna liczba przeszkolonych:
490
Miejscowości:
2
Województw:
2

Łączna liczba przeszkolonych:
3023
Miejscowości:
13
Województw:
10

Łączna liczba przeszkolonych:
1944
Miejscowości:
11
Województw:
10

Łączna liczba przeszkolonych:
1757
Miejscowości:
9
Województw:
6

Łączna liczba przeszkolonych:
1476
Miejscowości:
7
Województw:
4

Łączna liczba przeszkolonych:
2126
Miejscowości:
9
Województw:
6

Tu już byliśmy:

Zobacz zdjęcia
z konferencji:

Opiekun naukowy cyklu konferencji

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej. Znany ekspert w dziedzinie leczenia ran, wykładowca, współorganizator prestiżowej ogólnopolskiej konferencji Forum Leczenia Ran. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Do 2012 roku pracował jako adiunkt w Katedrze i Oddziale Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1 maja 2012 r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu Rokitnicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jego aktywność naukowa obejmuje m. in. leczenie ran przewlekłych (owrzodzeń goleni i odleżyn), zastosowanie metod fizycznych (stałych pól elektrycznych, zmiennych pól magnetycznych i światła niskoenergetycznego) i nowoczesnych opatrunków na proces gojenia ran oraz diagnostyka i leczenie obrzęków limfatycznych. Jest badaczem o uznanym dorobku naukowym obejmującym łącznie 208 pozycji, w tym współautorstwo 87 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 9 rozdziałów książkowych, 110 referatów na zjazdach krajowych i zagranicznych, a także współredakcję 2 monografii. Jest członkiem licznych zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych, członkiem Rad Naukowych trzech czasopism krajowych. Przez wiele lat zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Leczenie Ran. Dziś redaktor naczelny czasopisma „Forum Leczenia Ran”. Jest ponadto promotorem 5 przewodów doktorskich oraz 38 prac licencjackich z zakresu fizjoterapii i pielęgniarstwa oraz 10 prac magisterskich z zakresu pielęgniarstwa.

Afiliacja: Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze