Wiodące tematy

Podczas Konferencji będą Państwo mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących m.in.:

  • Pojęcia i klasyfikacji rany przewlekłej,
  • Postępowania leczniczego w oparciu o obowiązujące wytyczne,
  • Systemu TIME i wilgotnej terapii ran,
  • Profilaktyki i postępowania z zespołem stopy cukrzycowej,
  • Patofizjologii i postępowania leczniczego w owrzodzeniach goleni,
  • Leczenia odleżyn w warunkach ambulatoryjnych,
  • Leczenia miejscowego rany – opatrunki, antyseptyka i lawaseptyka,
  • Kompresjoterapii jako ważnego elementu leczenia owrzodzeń goleni,
  • Wskazań do stosowania terapii podciśnieniowej w leczeniu ran.